Zdjęcie w sieci

Współczesne telefony komórkowe coraz częściej w swoim działaniu wykorzystują połączenie z globalną siecią internetową. Dzieje się tak nie tylko w przypadku, gdy użytkownicy korzystają z różnego rodzaju przeglądarek i komunikatorów, ale również podczas wykonywania zdjęć. Nowoczesne produktu obsługują w szerokim zakresie połączenia Wi-Fi. Telefony łączyć mogą się dziś z dowolnymi sieciami bezprzewodowymi. Użytkownicy, którzy swoje telefony wykorzystują często, jako lekkie i szybki aparaty cyfrowe, mogą od razu po zrobieniu zdjęcia przesłać je do dowolnego serwisu. Bezprzewodowe przesyłanie plików z telefonów do sieci Internetowej, czy też na dysk komputera jest dużym ułatwieniem w komunikacji. Nie ma potrzeby noszenia specjalnych przewodów, które często dostosowane są jedynie do obsługi poszczególnych modeli. W początkowej fazie poprzez Wi-Fi łączyć można było się jedynie z wybranymi przez producenta serwisami, dziś wprowadzona została pełna dowolność. Po wpisaniu odpowiednich haseł telefony komórkowe łączyć mogą się również z sieciami zabezpieczonymi. Również i nagrania wideo wykonywane telefonami komórkowymi mogą być zaraz po utworzeniu przesyłane bezprzewodową droga na popularne serwisu przeznaczone do publikacji tego typu plików. Duży ekran telefonu ułatwi wykonywanie dobrych produkcji.