Odpowiednie podłączenie sprzętu komputerowego

Przy instalowaniu nowego sprzętu komputerowego, należy zastosować się do wszelkich wskazówek, które producent zamieszcza w instrukcji obsługi. Do każdego zestawu zazwyczaj dołączane są odpowiednie sterowniki, które po instalacji zapewnią prawidłowe działanie wszystkich elementów. Ze swojej strony należy zadbać o odpowiedni rozgałęziacz z bezpiecznikami, który zabezpieczy nasz komputer przed przepięciami w sieci energetycznej. Należy zadbać także aby postawiony sprzęt miał dokoła dostateczną ilość miejsca, co ułatwi prawidłowe chłodzenie i zapobiegnie przegrzewaniu. Instalowanie dodatkowych akcesoriów odbywa się zwykle za pomocą połączenia USB. W ten sposób zamontujemy mysz, klawiaturę, skaner, drukarkę, kamerę internetową, zewnętrzny dysk twardy czy cyfrowy aparat fotograficzny. Podłączenie urządzeń USB do komputera nie powinno sprawiać żadnego kłopotu. Najczęściej kabel najpierw wpina się do takiego urządzenia i dopiero wówczas kieruje do portu USB w komputerze. Przy pierwszym podłączeniu system Windows identyfikuje sprzęt i w razie potrzeby instaluje konieczne do jego użytkowania sterowniki. Jeśli do urządzenia USB dołączone jest oprogramowanie producenta, to przed zakupem należy dowiedzieć się, czy będzie ono zgodne z posiadaną przez nas wersją systemu Windows, lub czy producent umożliwia jego pobranie z Internetu.