Nowe osiągnięcia multimediów

Przez wiele lat firmy działające na rynku informatyki i nowoczesnych urządzeń mobilnych oraz multimedialnych bardzo wiele wydawały na badania i innowacje. Największy sukces odniosły te, które mogły dość samodzielnie podejmować decyzje dzięki niepodważalnemu stanowisku głównego akcjonariusza spółek. Wiele firm technologicznych i multimedialnych wchodząc na globalny rynek nie posiadało jednak odpowiednich środków finansowych, więc rozwiązaniem tego poważnego problemu było przede wszystkim wyprzedanie wszystkim chętnym udziałów w firmie. Na początku mogło to zapewnić niezbędny dopływ wiedzy, technologii a przede wszystkim kapitału prywatnego do przedsiębiorcy, dzięki czemu spokojnie udawało się doprowadzić firmę na nowy poziom funkcjonowania i wyników finansowych. Z czasem jednak posiadanie tak wielu akcjonariuszy budzi chaos i powoduje poważne dysproporcje w propozycjach na przyszłość, podejściu do strategii a wreszcie chęć osiągnięcia oczekiwanego zysku sprawia, że zarząd częściej każde wypłacać udziałowcom dywidendy niż szuka wydatków na innowacje i miejsce, w którym można się jeszcze poprawić. A na rynku nowoczesnych multimedialnych urządzeń czy aplikacji mobilnego Internetu nie ma miejsca na powtarzanie tego samego drugi rok z rzędu. Ten, kto stoi tutaj w miejscu w istocie idzie do tyłu.