Klasówka przez internet, czyli nauka w domu

Wychodząc naprzeciw rodzinom, w których dzieci z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych poza domem, powstają szkoły internetowe, dla różnych grup wiekowych. Do nauki niezbędny jest komputer podłączony do sieci internetowej i można zaczynać edukację. Internetowy projekt edukacyjny skierowany jest do dzieci w wieku 6 – 12 lat, czyli na poziomie szkoły podstawowej i będących w przedziale wiekowym 13 – 15 lat, czyli poziom gimnazjalny. Zaletą takiego nauczania jest możliwość wyboru czasu i miejsca. Program nauczania oparty jest na zatwierdzonym przez ministerstwo, ogólnie obowiązującym w danej klasie. Szkoła internetowa jest znakomitym pomysłem dla zwolenników domowego nauczania. Elektronika komputerowa jest pomocna w realizacji wszelkich pomysłów, dobrze, że cyber przestrzeń nie tylko zapewnia rozrywkę, ale także uczy. Po zakończeniu danego etapu nauki, uczeń zobowiązany jest zdać egzamin kwalifikacyjny i na podstawie jego wyniku otrzymuje świadectwo szkolne. Rodzice, jako że oni pełnić będą rolę nauczyciela, otrzymują zestaw wytycznych i pomocy naukowych. Każdy uczeń ma swojego szkolnego opiekuna, do którego można się zwrócić z problemami. Szkoła internetowa skierowana jest do dzieci, które przebywają za granicami kraju, w niedalekiej przyszłości wrócą do kraju i chcą wyrównać poziom nauczania, ewentualnie są dziećmi przewlekle chorymi, które nie mogą uczestniczyć w normalnym życiu szkolnym. Parafrazując powiedzenie ‘książki trafiły pod strzechy’, mamy aktualne, zgodne z duchem epoki ‘komputery trafiły pod strzechy’.