Czego pragnie rynek

Rynek urządzeń elektronicznych jest niezwykle chłonny. Coraz więcej osób zwraca uwagę jednak nie na markę oraz wygląd produktów, a na ich użyteczność, energooszczędność oraz bezawaryjność. Pojawieniu się takiej tendencji sprzyja fakt, iż odchodzi się od bogatego designu urządzeń, na rzecz prostoty kształtów. Również i nowoczesne oprogramowanie ma być proste. W urządzeniach elektronicznych dla klientów liczy się dziś łatwość obsługi, stabilna praca, brak usterek. Wielu konsumentów przekonało się, że setki funkcji, jakie wbudowywane są przez producentów do ich urządzeń zupełnie nie są przydatne. Trendy ekologiczne natomiast zwiększają zapotrzebowanie na urządzenia energooszczędne. Konsumenci poszukują sposobów na oszczędzenie czasu oraz pieniędzy. Najważniejszą dla nich cechą każdego z użytkowanych produktów elektronicznych jest dziś energooszczędność. Kolejnym parametrem, jaki większość klientów wymienia, jako istotny okazuje się brak awaryjności. Wśród urządzeń elektronicznych konsumenci za największą ich wadę uznają zawieszanie się sprzętu. Nie bez znaczenia we współczesnym świecie są również wszelkie zabezpieczenia mające ochronić użytkownika przed utratą cennych dla niego informacji oraz danych osobowych. Większość użytkowników uważa dziś, że urządzenia powinny mieć mniej, za to bardziej przydatnych, funkcji.