Błyskotliwa kariera komputerów w XX wieku

Elektronika – jest dziedziną nauki i techniki, zajmującą się wytwarzaniem i przetwarzaniem sygnałów w postaci napięć i prądów elektrycznych, lub pól elektromagnetycznych. Pierwszymi odbiornikami elektronicznymi były powstające w okresie I wojny światowej nadajniki i odbiorniki radiowe. Prototyp komputera został zbudowany w latach 1939 – 42, w Stanach Zjednoczonych. Wydarzenie to spowodowało rozwój komputeryzacji na wielką skalę, naukowcy szukali coraz to nowych rozwiązań elektronicznych, w celu osiągnięcia maksymalnych parametrów do wykorzystania komputerów w różnych celach. I tak, w Wielkiej Brytanii u schyłku II wojny światowej powstał komputer lampowy do deszyfracji niemieckich komunikatów radiowych. Pierwsza elektronika komputerowa zaistniała przed 1943 rokiem, w komputerze ważącym około 30 ton i zapamiętującym 20 liczb. Pierwszy krok w elektronice komputerowej został więc zrobiony, teraz należało zwiększyć jedynie pamięć komputera i zmniejszyć jego gabaryty i wagę. Już w 1951 roku oferowano komputer w sprzedaży. Jego układy elektroniczne potrafiły przetwarzać liczby i tekst. W latach sześćdziesiątych nastąpiła masowa produkcja i sprzedaż komputerów, które zaczęły być na dużą skalę stosowane w wojsku, bankach, administracji państwowej i badaniach naukowych. Obecnie elektronika komputerowa niepodzielnie panuje niemal w każdym urządzeniu codziennego użytku, trwa rywalizacja, kto stworzy mniejszy i bardziej wydajny komputer.