Aplikacje pomagające w naprawie błędów systemowych

Przy częstej pracy na komputerze na naszym dysku instalowane są różne aplikacje. Po pewnym czasie zmieniane są na inne. Po usunięciu ich w systemie powstają błędy których zbyt duża ilość może utrudnić pracę z komputerem. Do najczęstszych błędów należą brakujące pliki współdzielone dll, nieużywane rozszerzenia plików, obecność przestarzałego oprogramowania, a także kolejność uruchamiania programów podczas startu systemu. Niezgodności te można łatwo usunąć przez zainstalowanie programu do optymalizacji systemu. Za jego pomocą można również opróżnić kosz i usunąć ciasteczka, które mogą spowalniać pracę przeglądarki internetowej. Bardzo dobrym i cenionym narzędziem jest systemowy ScanDisc. Sprawdza on porządek w poszczególnych klastrach i informuje o jego martwych częściach oraz naprawia je, tak by znów można było ich użyć. Defragmentator dysków jest wątpliwa pomocą. Teoretycznie porządkuje on pliki na dysku, jednakże w rzeczywistości przynosi więcej szkód niż pożytku. Rozdziela on programy i aplikacje uzupełniając nimi luki w przestrzeni dyskowej. W praktyce wiąże się to z dłuższym uruchamianiem danych aplikacji i zamiast przyspieszać spowalnia pracę na naszym komputerze. Lepiej więc dwa razy zastanowić się nim zdecydujemy się go użyć. Format dysków i ponowna instalacja sytemu usunie każdy błąd w systemie, jednakże jest czasochłonnym i dość radykalnym rozwiązaniem.